14 studies met 154 apen in 2019

De tabel hieronder toont welke studies dit zijn, hoeveel dieren er per studie zijn ingezet en de vergunning van de CCD.

Titel van de studie Aantal apen Mate van ongerief CCD vergunning
Efficacy of anti Dengue compound against Dengue infection (POC study) 14 resusapen 14 matig AVD2884
Pre-clinische evaluatie van IL-2/mAbCD25 complex als therapeutica in macaques 15 resusapen 15 matig AVD7924

Opzetten van een aerosol H1N1 influenza infectie model in Java-apen

12 Java-apen 12 matig AVD704

Opzetten van een aerosol H5N1 influenza infectie model in Java-apen

12 Java-apen 11 matig, 1 ernstig AVD704
Zika subunit vaccine efficacy study in rhesus macaques 18 resusapen 18 matig AVD496
Malaria-infectie van resusapen 11 resusapen 11 licht AVD2664
Malaria-infectie van resusapen 3 resusapen 3 licht AVD2664
Malaria-infectie van resusapen 5 resusapen 5 licht AVD2664
Malaria-infectie van resusapen 3 resusapen 3 licht AVD2664
TB32: TB Therapeutic Interventions Against Reactivation of Disease 24 resusapen 23 matig, 1 ernstig AVD2645
Blood and liver Infection with several malaria species/strains 1 resusaap 1 licht AVD5886
Identification, isolation and enrichment of peptides that can pass the blood-brain barrier and be used for the development of new brain cancer therapies 6 Java-apen 6 terminaal AVD5885
Combinatorial biomarkers of malaria susceptibility and severity: a systems approach (ComBioMalSuSe) 8 resusapen, 8 Java-apen 15 matig, 1 ernstig (resusaap) AVD6346
Het verkrijgen van bloed van niet-humane primaten voor in vitro onderzoek ten behoeve van het voorkomen of genezen van ernstige en levensbedreigende infectieziekten 14 resusapen 14 licht AVD8384