Aantal proefdieren 2019

Image

In totaal heeft BPRC in 2019

14 studies

verricht.

Hiervoor hebben we in totaal

154 proefdieren

ingezet.

Meer specifiek zijn er 116 resusapen ingezet in 11 studies en 38 Java-apen in 4 studies, waarbij in 1 studie zowel resusapen als Java-apen werden ingezet. Er zijn in 2019 geen witoorpenseelapen ingezet als proefdier.

De experimenten bij BPRC dienen de volgende doelen: fundamenteel wetenschappelijk onderzoek met als doel een antwoord te krijgen op wetenschappelijke vragen. En toegepast translationeel onderzoek, preklinisch onderzoek zoals de ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen.

Apen mogen onder de huidige wet alleen nog voor dierproeven gebruikt worden, als het doel van de proef het bevorderen van de gezondheid van mensen is. Dit is de verklaring voor de afname van het aantal dieren dat voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek wordt ingezet.

De tabel hieronder geeft weer hoeveel dieren we voor de verschillende onderzoeksdoelen hebben ingezet.

 

Doelen Resusapen Java-apen Witoorpenseelapen
Toegepast translationeel onderzoek 116 38 0
Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek 0 0 0

De aantallen in deze tabel zijn aanklikbaar en leiden naar meer informatie over het ontvangen ongerief.

Aantal dierproeven door de jaren heen

Lees verder

Mate van ongerief in getallen over 2019

Lees verder

Apensoorten

Lees verder