In totaal heeft BPRC in 2020

16 studies

verricht.

Hiervoor hebben we in totaal

200 proefdieren

ingezet.

Meer specifiek zijn er 155 resusapen ingezet in 13 studies en 20 Java-apen in 3 studies, waarbij in 1 studie zowel resusapen als Java-apen werden ingezet. Er zijn 25 witoorpenseelapen ingezet in 1 studie.

De experimenten bij BPRC dienen de volgende doelen: fundamenteel wetenschappelijk onderzoek met als doel een antwoord te krijgen op wetenschappelijke vragen. En toegepast translationeel onderzoek, preklinisch onderzoek zoals de ontwikkeling van vaccins en geneesmiddelen.

Apen mogen onder de Wet op de Dierproeven alleen gebruikt worden voor onderzoek op essentiële biomedische gebieden betreffende ernstige of levensbedreigende ziekten van de mens, mits daarvoor nog geen alternatieven beschikbaar zijn.

De tabel hieronder geeft weer hoeveel dieren we voor de verschillende onderzoeksdoelen hebben ingezet.

 

Doelen Resusapen Java-apen Witoorpenseelapen
Toegepast translationeel onderzoek 155 20 25
Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek 0 0 0

De aantallen in deze tabel zijn aanklikbaar en leiden naar meer informatie over het ontvangen ongerief.

Aantal dierproeven door de jaren heen

Lees verder

Mate van ongerief in getallen over 2020

Lees verder

Apensoorten

Lees verder