BPRC en COVID-19 studies

In maart 2020 begonnen bij BPRC de eerste COVID-19 studies.

Hieronder staat een voorbeeldstudie die een representatief beeld geeft over de COVID-19-studies die lopen binnen de afdeling Virologie.

 

Onderzoek naar de werkzaamheid van vaccins en antivirale middelen tegen het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2.

In de afgelopen 20 jaar zijn er drie uitbraken geweest van nieuwe coronavirussen bij de mens. Het SARS-coronavirus dat in 2002-2003 opdook in China, het MERS-coronavirus dat in 2012 opdook in Saoedi-Arabië, en het virus dat in 2019 ernstige luchtweginfecties veroorzaakte in China. Dit laatste virus heeft de naam SARS-CoV-2 gekregen vanwege de grote genetische verwantschappen met het SARS-Coronavirus, terwijl de ziekte COVID-19 (Coronavirus disease 2019) genoemd wordt. Alle drie de virussen zijn afkomstig van dieren (zogeheten zoönose). Deze kunnen bij de mens zeer ernstige luchtweginfecties veroorzaken. De SARS uitbraak resulteerde in 8096 ziekenhuisopnames, waarvan 774 patiënten overleden (9.5%), terwijl van MERS 2499 ziektegevallen bekend zijn, met 861 doden als gevolg (34.5%). De huidig uitbraak van SARS-CoV-2 heeft geleid tot een wereldwijde pandemie met miljoenen doden. Op dit ogenblik (eind 2021) zijn er verschillende geregistreerde vaccins tegen coronavirussen in gebruik. Een van deze vaccines is ook bij BPRC getest in een van onze modellen. In dit project zullen wij de beschermende werking van nieuwe coronavirusvaccins en antivirale middelen onderzoeken in een model voor coronavirusinfecties in apen.

 • Wetenschap
  Vaccins en antivirale middelen die gericht zijn tegen het coronavirus dat in december 2019 in China een uitbraak onder mensen veroorzaakte, SARS-CoV-2, zullen worden getest in dit project. Het grote doel is vaccins en antivirale middelen te ontwikkelen die bescherming kunnen bieden tegen verschillende bekende en nog onbekende coronavirussen. Afgaande op de recente coronavirusuitbraak, maar ook die van het SARS-coronavirus en het MERS-coronavirus, kunnen dergelijke vaccins en antivirale middelen veel levens redden bij een toekomstige uitbraken van coronavirussen.
 • Projectvergunningen
 • Dierproeven

  Aantallen voor deze studie:
  - 77 Resusapen
  - 16 Java-apen
  - 92 matig, 1 ernstig

  Meerdere SARS-CoV-2-studies zijn in 2020 gestart maar lopen door in 2021. De rapportage hiervan vindt plaats in het jaarverslag over 2021.

  Lees meer over:
  - De apen
  - Aantal dierproeven in 2020
  - Mate van ongerief

   

 • Resultaten
  Er zijn in 2020 4 verschillende CoV vaccins en 1 anti-CoV therapeutica geevalueerd in onze modellen. Dit heeft geresulteerd in uiteindelijk 4 publicaties in wetenschappelijke top bladen (Science 2020, 369(6504):643-650; Curr Biol. 2020, 30(18): R1014-R1018; Nature 2021, 590(7845): 320-325; J Exp Med 2021, 218(7): e20202756).
 • In Vitro werkzaamheden
  Bloedcellen zijn geïsoleerd en bloedplasma/-serum is verzameld. Hierop zijn metingen/bepalingen (hematologie en klinische chemie) gedaan om de invloed van het toegediende vaccin of antivirale compound en het virus op verschillende parameters te toetsen. Bovendien zijn celmetingen uitgevoerd, om te onderzoeken of de infecties veranderingen in bepaalde celpopulaties hebben veroorzaakt. Tevens zijn er diverse immunologische testen uitgevoerd om deze responses te meten welke geïnduceerd zijn door SARS-CoV-2 virusinfecties.
Image