Virologie

De afdeling Virologie doet onderzoek naar verschillende virussen die gevaarlijk zijn voor de mens. Het huidige onderzoek richt zich op HIV, influenza en virussen die worden overgedragen door muggen.

Hieronder staat een voorbeeldstudie die een representatief beeld geeft over de studies die lopen binnen de afdeling Virologie.

 

Opzetten van een aerosol influenza infectie model in Java-apen

Griep wordt veroorzaakt door het influenza virus. Jaarlijks krijgen tussen 2,5 en 10% van de mensen de griep. Meestal volgt na infectie een spoedig herstel, maar met name bij jonge kinderen, ouderen of bij mensen met longproblemen kan de infectie ernstig verlopen. Naar schatting overlijden jaarlijks tussen de 250.000 en 500.000 mensen wereldwijd aan de griep. Daarom krijgen kwetsbare groepen mensen, waaronder ouderen, jaarlijks een vaccin; de griepprik. Het is nodig om betere vaccins te maken die tegen vele griepvarianten, nieuwe griepvirussen en vogelgriep beschermen en om betere methodes te ontwikkelen voor een snelle productie van het vaccin. Omdat hiervoor geheel nieuwe methodes nodig zijn, waarvan nog niet goed voorspeld kan worden hoe goed ze zullen werken, is uitgebreid testen zowel in het laboratorium als in proefdieren noodzakelijk, voordat deze vaccins bij de mens getest kunnen worden. Om deze vaccins te testen in een proefdiermodel zal allereerst een goed influenza infectiemodel worden opgezet.

 • Wetenschap
  Bij deze studie bestuderen we het effect van verschillende doses influenzavirus toegediend via aerosol (kleine druppeltjes welke het virus bevatten), m.b.t. o.a. virusload in neus en longen, lichaamstemperatuur en (lichaams-)activiteit gemeten via telemetrie, en ander influenza infectie gerelateerde klinische verschijnselen. Tevens wordt visualisatie van de longinfectie via CT scan gevolgd. Dit laatste blijkt een goede correlatie te geven met de temperatuur stijging (koorts) die tijdens het experiment wordt gemeten. De aerosol toedieningsroute wordt vergeleken met de standaard influenzavirus infectieroute (gecombineerde toediening via long m.b.v. bronchoscoop, nasaal en oraal). Dit alles om de natuurlijke route van infectie na te bootsen. Omdat het uiteindelijke doel is om infectiemodellen te ontwikkelen welke geschikt zijn voor het uittesten van een “universal influenza vaccine”, wordt er een vergelijk gemaakt tussen de infectiegraad en long beschadiging (pathologie) van 2 verschillende influenza stammen: H1N1 en H5N1.
 • Projectvergunningen
 • Dierproeven

  Aantallen voor deze studie:
  - 24 Java-apen
  - 23 matig ongerief, 1 ernstig ongerief

  De dieren krijgen een transponder geimplanteerd welke de lichaamstemperatuur en lichaams activitieten registreerd gedurende de duur van het experiment. Na toediening van het Influenza virus worden de dieren 2 maal per dag bekeken gedurende de vervolg periode van 3 weken volgens een klinische scorings lijst. Hierbij wordt o.a. gekeken naar hun faeces, en urine hoeveelheid en consistentie, voedsel inname, algemene voorkomen inclusief hun huid/vacht, loopneus, ademhaling en algemene activiteit. De lichaamtemeratuur wordt door de transponder min of meer continue gemeten. Wanneer de dieren na infectie gedurende opeenvolgende dagen worden gesedeerd voor bloed afnames en/of CT scans, krijgen de dieren voeding toegedeind via gavages. Op diverse dagen na infectie worden keel en neus swabs genomen om te kijken of daar virus waarneembaar is. CT scans worden op diverse tijdstippen genomen om de veranderingen in long volumina te monitoren. Tenslotte worden enkele long lavages genomen om daar de virus productie en lokale immuun responses te meten.
  Het matig ongerief is gebaseerd op de implantatie van de telemetrie detectoren, de infectie en frequente sedaties, bloedingen en long lavages. Een dier is tijdens het experiment gestorven gedurende de nacht t.g.v. ernstige longschade welke we niet van tevoren konden voorzien. Daarom is de mate van ongerief voor dit dier uiteindelijk ingeschaald als ernstig ongerief.

  Lees meer over:
  - De apen
  - Aantal dierproeven in 2019
  - Mate van ongerief

   

 • In Vitro werkzaamheden
  Bloedcellen zijn geïsoleerd en bloed plasma/serum is verzameld. Hierop zijn metingen/bepalingen (hematologie en klinische chemie) gedaan om de invloed van het toegediende virus op verschillende parameters te toetsen. Bovendien zijn cel metingen uitgevoerd om te onderzoeken of de infecties, veranderingen in bepaalde celpopulaties hebben veroorzaakt. Tevens zijn er diverse immunologische testen uitgevoerd om deze responses te meten welke geïnduceerd zijn door de Influenza infecties.
Image