Virologie

De afdeling Virologie doet onderzoek naar verschillende virussen die gevaarlijk zijn voor de mens. Het huidige onderzoek richt zich op HIV, influenza en virussen die worden overgedragen door muggen.

Hieronder staan twee voorbeeldstudies die een representatief beeld geeft over de studies die lopen binnen de afdeling Virologie.

 

 • Werkzaamheid antiviraal compound tegen infectie resusapen met DENV-3

  Werkzaamheid van antiviraal compound tegen experimentele infectie van resusapen met DENV-3 (POC-studie)

  Dengue is een door muggen overgedragen infectie die wordt veroorzaakt door het denguevirus. Dengue gaat gepaard met ernstige, griepachtige verschijnselen, en is in een deel van de patiënten levensbedreigend. De Nederlandse term voor dengue, knokkelkoorts, verwijst naar één van de kenmerkende symptomen: hevige gewrichtspijn. Het aantal gevallen van dengue is sterk toegenomen in de laatste decennia. Meer dan 2,5 miljard mensen (meer dan 40% van de wereldbevolking) lopen het risico op dengue. Jaarlijks zijn er 390 miljoen dengue infecties wereldwijd, waarvan circa 100 miljoen infecties resulteren in ziekteverschijnselen. Per jaar resulteert dit in een half miljoen ziekenhuis opnames en 25 duizend sterfgevallen.

  Dengue komt vooral voor in tropische en subtropische gebieden over de hele wereld. In de afgelopen jaren is er een sterke toename van dengue. Vóór 1970 hadden slechts negen landen ernstige dengue-epidemieën meegemaakt. De ziekte wordt nu echter aangetroffen in meer dan 100 landen in Afrika, Amerika, het oostelijke Middellandse Zeegebied, zuidoost Azië, en de westelijke Stille Oceaan, en het blijft zich verspreiden naar nieuwe gebieden, mede door de opwarming van de aarde en de toename in internationale handel en reizen.

  Momenteel is slechts één denguevaccin beschikbaar. Dit vaccin biedt echter geen volledige bescherming tegen alle denguevirusvarianten. Het geeft slechts bescherming voor een periode van 5-6 jaar, en daarnaast moet het vaccin meerdere malen worden toegediend voor optimale bescherming. Ook is het niet geschikt voor gebruik bij kinderen jonger dan 9 jaar.

  Antivirale middelen zijn daarom van grote (aanvullende) waarde voor de bestrijding van dengue. Echter, antivirale middelen zijn voor de behandeling van dengue nog niet beschikbaar. Het doel van deze studie is om een antiviraal middel te testen in makaken, die kunnen worden gebruikt om dengue virusinfecties te voorkomen (profylactisch gebruik), of te genezen (therapeutisch gebruik).

  • Wetenschap
   Het uiteindelijke doel van dit experiment is om de antivirale activiteit tegen het denguevirus te evalueren. Bij profylactisch gebruik zou dit middel bescherming kunnen bieden tegen denguevirusinfecties die worden opgelopen tijdens (kortdurende) bezoeken aan denguegebieden, bijvoorbeeld voor vakantie of werk. Therapeutisch gebruik van dit middel zal het mogelijk maken om denguevirusinfecties te genezen, of om ernstige ziekteverschijnselen of overlijden te voorkomen.
  • Projectvergunningen
  • Dierproeven

   Aantallen voor deze studie:
   - 14 Resusapen
   - 14 matig ongerief

   Lees meer over:
   - De apen
   - Aantal dierproeven in 2020
   - Mate van ongerief

    

  • In Vitro werkzaamheden
   Bloedcellen zijn geïsoleerd en bloedplasma/-serum is verzameld. Hierop zijn metingen/bepalingen (hematologie en klinische chemie) gedaan om de invloed van het toegediende antivirale compound en het virus op verschillende parameters te toetsen. Bovendien zijn celmetingen uitgevoerd om te onderzoeken of de infecties, veranderingen in bepaalde cel populaties hebben veroorzaakt. Tevens zijn er diverse immunologische testen uitgevoerd om deze responses te meten welke geïnduceerd zijn door denguevirusinfecties.
  Image
 • Onderzoek werkzaamheid Rift Valley fever virus vaccins in penseelapen.

  Onderzoek naar de werkzaamheid van Rift Valley fever virus vaccins in penseelapen.

  Rift Valley fever (RVF) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het Rift Valley fever virus (RVFV). RVF is een ernstige ziekte bij vee die ook op mens kan worden overgedragen (zoönose). RVF bij mensen kenmerkt zich meestal door ‘griepachtige’ ziekteverschijnselen, maar 1-3% van de geïnfecteerden ontwikkelt ernstige ziekte waaraan tot 50% van deze mensen overlijdt. RVF komt momenteel voornamelijk voor in Afrika, maar gevreesd wordt dat RVFV Europa zal binnenkomen via geïnfecteerde muggen, of via geïnfecteerde dieren of mensen. De Wereldgezondheidsorganisatie is groot pleitbezorger voor de ontwikkeling van een zogeheten ‘One Health vaccin’, een vaccin dat kan worden gebruikt om zowel mensen als dieren te beschermen tegen RVFV infectie. In dit project zullen we de beschermende werking van dit type vaccins testen in vaccinatie-infectie experimenten in penseelapen.

  • Wetenschap
   Op het ogenblik zijn er nog geen RVFV vaccins beschikbaar voor gebruik in de mens. In dit project zullen wij nieuwe vaccins, bestemd voor gebruik in de mens en dier, testen op hun vermogen om penseelapen te beschermen tegen infectie met RVF. Wij verwachten dat dit onderzoek zal bijdragen aan de ontwikkeling van een toekomstig ‘One Health’ vaccin tegen RVF, dat kan worden gebruikt om nieuwe epidemieën bij mens en dier te voorkomen.
  • Projectvergunningen
  • Dierproeven

   Aantallen voor deze studie:
   - 25 Penseelapen
   - 25 matig ongerief

   Lees meer over:
   - De apen
   - Aantal dierproeven in 2020
   - Mate van ongerief

    

  • In Vitro werkzaamheden
   Bloedcellen zijn geïsoleerd en bloedplasma/-serum is verzameld. Hierop zijn metingen/bepalingen (hematologie en klinische chemie) gedaan om de invloed van het toegediende vaccin en het virus op verschillende parameters te toetsen. Bovendien zijn celmetingen uitgevoerd om te onderzoeken of de infecties, veranderingen in bepaalde celpopulaties hebben veroorzaakt. Tevens zijn er diverse immunologische testen uitgevoerd om deze responses te meten die geïnduceerd zijn door de vaccins.
  Image