Proces

Gebruik in de illustratie de pijlen of swipe voor de volgende stap.

 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 • background
 1. Aanvraag voorleggen aan de IvD ter beoordeling op helderheid en technische uitvoerbaarheid.
 2. Na verwerking van de feedback dient de instellingsvergunningshouder de aanvraag in bij de CCD .
 3. CCD kiest een DEC en legt de aanvraag daar voor ter advies. In 2019 heeft de CCD alle door het BPRC ingediende aanvragen voorgelegd aan de DEC-BPRC.
 4. De IvD geeft eventueel advies aan de DEC.
 5. DEC brengt advies uit aan de CCD.
 6. CCD besluit over het afgeven van een “projectvergunning”.
 7. Nadat de vergunning is verleend is het mogelijk aanvragen voor afzonderlijke dierproeven (“werkprotocollen”) in te dienen bij de IvD.
 8. Na toetsing door de IvD of de voorgestelde studie voldoet aan de door de CCD verleende vergunning, kan de aanvrager overgaan tot uitvoering van het experiment. De NVWA houdt toezicht op de uitvoering van de dierproef.

 

IvD: Instantie voor Dierenwelzijn

DEC: Dierexperimentencommissie

CCD: Centrale Commissie Dierproeven

NVWA: Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit