Projectvergunningen 2021 en 2022

Image

Van aanvraag naar dierproef

Bij het aanvragen van een vergunning voor een dierstudie, een zogeheten "projectvergunning", zijn de Dierexperimentencommissie (DEC) en de Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) betrokken. De aanvraag gaat naar de Centrale Commissie Dierproeven (CCD), een landelijk, onafhankelijk orgaan. De CCD geeft na goedkeuring uiteindelijk de vergunning af. In het kader van transparantie publiceren we alle afgegeven vergunningen op onze website.

De DEC heeft als taak een ethische afweging te maken tussen de gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van het proefdier en het wetenschappelijk en maatschappelijk belang van de voorgestelde dierproef. De IvD is een belangrijke schakel tussen de CCD en de onderzoeker.

De DEC

Een belangrijk onderdeel van die ethische afweging van de DEC is de taak om het voorstel om proefdieren in te zetten nauwgezet te toetsen op de mogelijkheid van het gebruik van alternatieve methoden. Als de beoogde antwoorden ook zonder inzet van proefdieren (vervanging), of met de inzet van minder proefdieren (vermindering), of met een andere proefopzet, waarbij de proefdieren minder ongerief ondervinden (verfijning), zijn te verkrijgen, dan zal de DEC negatief adviseren en vindt de voorgenomen dierproef niet plaats.

Op 18 december 2014 is de gewijzigde Wet op de Dierproeven (WoD) in werking getreden. Hierdoor zijn de procedures voor het verkrijgen van toestemming voor het uitvoeren van een dierproef sterk gewijzigd. Er zijn nieuwe instellingen opgericht, namelijk de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) op landelijk niveau, en de Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) op instituutsniveau.

De IvD

De IvD is zoals gezegd een belangrijke schakel tussen de CCD en de onderzoeker. De IvD van BPRC bestaat nu uit: de beheerder van de fokkolonie (gedragsexpert), twee wetenschappers, een dierenarts en een biotechnicus, allen werkzaam bij BPRC. Verder zijn betrokken als adviseurs: een dierenarts met kennis van proefdiergeneeskunde, ook werkzaam bij BPRC, en een externe proefdierdeskundige.

De missie van de IvD-BPRC is om in alle opzichten te streven naar een optimaal welzijn van onze proefdieren. Op basis van de principes van de 3V’s (Vervanging, Vermindering en Verfijning), de intrinsieke waarde van de dieren en de actuele wettelijke bepalingen. Verder bewaakt de IvD-BPRC de correcte, praktische uitvoering van de dierexperimenten op de werkvloer.

De WoD schrijft voor dat een experiment waarbij proefdieren ingezet worden pas mag worden uitgevoerd wanneer de CCD hiervoor een projectvergunning aan de vergunninghouder heeft afgegeven.

De procedure is grafisch weergegeven op de BPRC-website.

 

Aantallen projectvergunningaanvragen in 2021

5

Nieuwe aanvragen voor een projectvergunning ingediend bij CCD.

5

Voor drie aanvragen heeft de CCD een projectvergunning afgegeven.

 

Aantallen projectvergunningaanvragen in 2022

4

Nieuwe aanvragen voor een projectvergunning ingediend bij CCD.

2

Voor twee aanvragen heeft de CCD een projectvergunning afgegeven.

 

In 2021 en 2022 heeft de CCD voor 7 aanvragen een projectvergunning afgegeven:
 • CCD 032, AVD50200202114680: Onderzoek naar de beschermende werking van nieuwe griepvaccins
 • CCD 033, AVD50200202115282: Veiligheid en immunogeniciteit van een vaccin voor de behandeling van HER2-positieve borstkanker
 • CCD 034, AVD50200202115697: Bepaling van het verloop van de concentratie van nieuw ontwikkelde transporteiwitten voor passage door de bloedhersenbarriere in hersenen en bloed
 • CCD 030, AVD50200202114486: Evaluatie van pharmacokinetics en immunologische activiteit van MVA-IL7-Fc
 • CCD 031, AVD50200202114508: Evaluatie van nieuwe RSV vaccinkandidaten
 • CCD 035, AVD50200202215768: Validatie en optimalisatie van nieuw ontwikkelde PET tracers voor humaan gebruik
 • CCD 038, AVD50200202216371: Plasmodium cynomolgi in resusapen als model voor P. vivax malaria

 

1 projectvergunningaanvraag is ingetrokken:
 • AVD50200202215985: Vaststellen van de biodistributie en veiligheid van nieuwe AAV- vectoren in makaken voor de behandeling van humane genetische aandoeningen

 

2 andere projectvergunningaanvragen waren eind 2022 nog in behandeling:
 • CCD 039, AVD50200202216579: Evaluatie van therapieën voor de behandeling van multiple sclerose
 • CCD 036, AVD50200202216486: Ontwikkeling van verbeterde vaccinatiestrategieën tegen tuberculose

 

Gedragsonderzoek

Binnen BPRC vindt ook veel gedragsonderzoek plaats, onder te verdelen in gedragsobservatiestudies en gedragstesten, en soms een combinatie daarvan, volgens de ‘Leidraad gedragsonderzoek’. In 2021 en 2022 heeft de IvD 10 protocollen voorgelegd gekregen ter beoordeling of die zich binnen de kaders van de Leidraad afspelen en de aanvragen zijn allemaal als zodanig goedgekeurd. De evaluatie achteraf heeft bij studies IvD 017A, IvD 018A, IvD 019B, IvD 019C, IvD 023A, IvD 025A, IvD 026A en IvD 027A geleid tot de conclusie dat de gedragsstudies inderdaad geen dierproeven waren. De andere protocollen zijn eind 2022 nog actief.

 • IvD 019C, Cooperation in long-tailed macaques using loose-string paradigm
 • IvD 019D, Prosocial behaviour and innovations in captive rhesus macaques
 • IvD 019E, Personality in captive long-tailed and rhesus macaques
 • IvD 019F, Sociaal leren bij Java-apen, wie is het favoriete rolmodel?
 • IvD 023A, Echografie van uterus en ovaria en visuele observatie van lmplanon en niet-lmplanon dragende vrouwelijke makaken om de invloed van langwerkende anticonceptie op de menstruele cyclus en de morfologie van de uterus n beeld te brengen
 • IvD 024A, Animal (expression of) emotions during social interactions in macaques
 • IvD 025A, De cardiale gezondheid van onze makakenpopulatie in beeld brengen door middel van trans-thoracale echocardiografie
 • IvD 026A, Impact van geoptimaliseerde huisvesting en gemoderniseerde echografie technieken op de foetale groeicurves in makaken
 • IvD 027A, The effect of choice versus no choice to outdoor access on behaviour of captive rhesus macaques
 • IvD 028A, Does a captive group of rhesus macaques split or stay together when they are provided with twice as much space?
Meer weten over waar we ons aan houden?

BPRC handelt volgens de Nederlandse Wet op dierproeven (Wod). Lees verder op de pagina Wetgeving en ethiek.

Eerdere vergunningen

Op de pagina Vergunningen voor dierstudies (bprc.nl) is te zien welke vergunningen er aan ons zijn afgegeven.